Systém Workswell Waste Bunker Monitor

Workswell Waste Bunker Monitor


Odpadové hospodářství je klíčovým odvětvím ve většině průmyslově rozvinutých zemích po celém světě. Tento obor v současné době prožívá výrazný technologický rozvoj jak z hlediska modernizace technologie, tak i výrazného zvýšení energetického využívání odpadu. Celý cyklus od skládkování odpadu, přes třídění, recyklaci až po efektivní přeměnu na elektrickou energii je značně nebezpečný na vznik požáru či samovolné vzplanutí. Výsledný požár pak je nebezpečný nejen pro samotný personál ale také životní prostředí, protože výsledná hasicí směs je značně kontaminovaná jedovatými látkami.

Z těchto důvodů společnost Workswell vyvinula kompletní protipožární termovizní řešení Waste Bunker Monitor pro průběžnou kontrolu pevného odpadu. Waste Bunker Monitor používá nejmodernější bezkontaktní způsob měření povrchové teploty pomocí termovizních kamer a díky sofistikovanému softwaru následně zobrazuje kritická místa se zvýšenou pravděpodobností vzniku požáru. Celý systém může být tvořen až několika termokamerami s vysokým prostorovým rozlišením a teplotní citlivostí lepší než 0,05°C. Celý snímaný prostor je pokryt zónami, ve kterých se několikrát za sekundu vyhodnocují alarmy a následně automaticky systém ohlašuje jeřábníkům místo se zvýšenou povrchovou teplotou. Operátorům se následně na přehledovém LCD monitoru zobrazí barevně místa s danou úrovní teplotního alarmu. Systém je navržen tak, aby operátoři jeřábu nebyli obtěžování pokud systém nezjistí zvýšené riziko, vše je tak zcela automatizované a operátoři se mohou v klidu soustředit na svou každodenní činnost.Waste Bunker Monitor screen

Možnosti a vlastnosti systému Waste Bunker Monitor

 • Souřadnicové zobrazování a půdorysní mapu.
 • Vizuální a zvukové alarmy.
 • Možnost aktivace digitálních výstupů.
 • Napojení na nadřazený systém.
 • Kvitaci hlášení a záznam akcí do souboru.
 • Zaheslování přístupu a správa účtů.
 • Historizaci událostí a vykreslení teplotních trendů v grafu.
 • Měřicí nástroje pro zobrazení maxima, minima v obraze.

Systém Waste Bunker Monitor je schopen detekovat a lokalizovat místa, které překročí nastavenou hraniční teplotu a to i v případě zhoršených podmínek jako je kouř, prach a pára.


Waste Bunker Monitor application detail

Waste Bunker Monitor application

Komponenty systému Waste Bunker Monitor

 • Odolné průmyslové PC s integrovanou UPS zálohou.
 • Operátorský LCD monitor nebo dotykový displej.
 • Termokamery v odolném prachuvzdorném krytu.
 • Obslužný operátorský PC software
 • Černé těleso v případě korekce útlumu atmosféry.
 • Možnost instalace vzduchového ofuku .
 • Montážní konzole a elektroinstalační materiál.
 • Elektrorozvodná skříň.

Waste Bunker Monitor hardware

PŘED ROZHODNUTÍM PROVEDEME INSTALACI TZV. DEMO PROJEKTU, TJ. NASAZENÍ JEDNÉ TERMOKAMERY VČ. SOFTWARU PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA.


Integrace do spalovny v Malešicích

Integrace do spalovny v Malešicích

Prostory uskladňovacího zásobníku a případně i násypkové jámy jsou monitorovány termovizními kamerami FLIR A315 nebo FLIR A615 s rozlišením 320×240 a 640×480 a volitelným objektivem. Počet kamer, jejich rozlišení a zorné pole objektivů jsou voleny s ohledem na požadované prostorové rozlišení systému tj. s ohledem na nejmenší detekovatelné ložisko zvýšené teploty (tzv. hot spot).

Přečtěte si co o nás napsala sama společnost FLIR Systems Inc.

aplikace APPLICATION STORY – Workswell s.r.o.
PDF 271 kB