Systém Workswell ThermoSafety

Workswell ThermoSafety

Společnost Workswell vyvinula pro potřebu termovizní kontroly unikátní řešení Workswell ThermoSafety pro trvalé sledování zahoření, kontroly vzniku požáru, monitoringu oblastí s vysokým nebezpečím vzniku požáru či integrity technologie. Systém ThermoSafety je schopný monitorovat, měřit, zaznamenávat a vyhodnocovat termovizní obraz a informace v reálném čase a pracovat v kooperaci se současnými řídicími systémy na bázi PLC a PC.

Systém ThermoSafety se skládá z centrální vyhodnocovací jednotky, operátorského monitoru, termokamer se vstupně-výstupním rozhraním a kontrolním operátorským softwarem pro plné ovládání. Je možné volit mezi několika variantami podle požadavků zákazníka (rozsah teplot, kontrolovaná plocha, citlivost) a míry detailnosti výsledného objektu (nejmenší měřitelný předmět a velikost měřicích bodů).Vlastnosti systému Workswell ThermoSafety

Systém řešení Workswell ThermoSafety od společnosti Workswell s.r.o. s využitím vhodných termokamer pro danou aplikaci ( možnost využít termokamery od rozlišení 80 x 64 teplotních bodů až po vysoké rozlišení 640 x 480 pixelů a teplotní citlivostí 0,05°C). Systém je schopen detekovat a lokalizovat teploty, které překročí nastavenou hraniční teplotu a tím předvídat možné riziko vznícení. Systém umožňuje:

 • včasné vyhodnocení rizika požáru (teplotní alarmy)
 • přesně lokalizovat problém (souřadnicový systém)
 • vyhodnocování dynamických jevů (rychlost růstu)
 • monitoring v reálném čase
 • správa uživatelských účtů a automatické spuštění
 • připojení až 20 termokamer (základní licence 2 kamery)
 • uživatelská rekonfigurace a plná parametrizace
 • napojitelnost do nadřazeneného systému
 • vysoká přesnost, citlivost a spolehlivost systému


Varianty systému Workswell ThermoSafety

Verze Workswell ThermoSafety

Příklad obsahu dodávky systému ThermoSafety


 • 1 x Termokamera v příslušné konfiguraci a kalibraci
 • 1 x Centrální vyhodnocovací jednotka TS-Controller
 • 1 x Vyhodnocovací prostředí a software ThermoSafety
 • 1 x 22“ dotykový operátorský panel
 • 1 x Kabeláž 100 m, 1 x napájecí zdroj, klávesnice a myš
 • Odborné zaškolení do systému
 • Doprava do místa zákazníka (V rámci ČR a Slovenska)
 • Cena varianty TS80-25: cca 5 500 EUR

Testovací období a zápůjčka systému ThermoSafety

Celý systém v příslušné variantě lze zapůjčit pro testovací účely v místě zákazníka za 10 procent z celkové ceny systému. Při objednání celého systému je tato částka od celkové ceny odečtena = testování zcela zdarma.

V ceně testovacího období je zahrnuta technická příprava celého systému, předvedení na pracovišti zákazníka, zapůjčení veškerého hardwaru a softwaru systému ThermoSafety a práce aplikačního inženýra v místě testování. Předvedení systému a seznámení se systémem bude realizován v rámci jednoho dne (max. 8 pracovních hodin) na libovolném území ČR. Zapůjčený systém je následně ponechán pro testovací účely zákazníkovi po dobu 4 dnů.

Při zapůjčení systému je účtován za každý ujetý kilometr do místa testování cestovní náklady 0,6 EUR/km. V případě potřeby je možné zakoupit více dní technika v místě testování.