termokamera ThermoMedic

Software pro detekci obličeje a měření teploty lidské kůžeSpolečnost Workswell je dodavatelem unikátního systému pro detekci a měření teploty lidského těla. Toto řešení využívá speciálně navržený software pro měření a vyhodnocení infračerveného záření vyzařovaného z povrchu lidské kůže a následného rozpoznávání obličeje ze získaného obrazu. Systém ThermoMedic je možné dodat jako kompletní vyhodnocovací pracoviště obsahující termokameru, vyhodnocovací jednotku s operátorským pracovištěm a kalibrační černé těleso. Společnost Workswell umožňuje využít samotné softwarového řešení ThermoMedic také pro případy integrace či využití ve stávajícím řešení či termokamerové kontrole a výrazně tak vylepšit stávající systémy.


Systém ThermoMedic rozpoznává automaticky obličeje a volně přístupné části lidské pokožky a provádí automatické měření její absolutní teploty. Veškeré měření je následně vyhodnoceno a porovnáno s maximálními alarmovými hodnotami a následně zobrazeno na operátorské pracoviště. Detekční systém ThermoMedic umožňuje provádět průběžnou kalibraci vzhledem k referenčnímu bodu a tím zajišťuje trvale velmi nízkou nejistotu měření.

Díky speciálnímu rozpoznávacímu algoritmu jsou v reálném čase detekovány obličeje monitorovaných osob a okamžitě vyhodnoceny maxima teplot na jejich povrchu. Společně s výkonnými termokamerami od společnosti Workswell je možné tuto detekci a měření provádět až 30x za sekundu při současné detekci až 5-ti osob. Není tak nutné zajistit, aby monitorované osoby musely projít úzkým prostorem ani speciálním rámem.


Videoukázka funkce ThermoMedicBrožura systému ThermoMedic