Logo řešení a systému ThermoInspector

 

Workswell ThermoInspector


Workswell ThermoInspector je inspekční systém pro monitoring, analýzu a vyhodnocení sváření plastů a kovů, vstupně-výstupní kontrolu, jakostní, termální a jiné testování během celého procesu výroby. ThermoInspector umožňuje měřit, zaznamenávat a vyhodnocovat teplotní informace v reálném čase a pracovat v kooperaci se současnými řídicími systémy na bázi PLC a PC. Díky velmi citlivému termoviznímu senzoru je schopen rozpoznat teplotní změny lepší než 0,05°C a měřit v teplotním rozsahu až do +2000°C. Díky těmto mimořádným vlastnostem je schopen průběžně měřit a vyhodnocovat teplotní pole na povrchu měřeného předmětu ať už se jedná o plastový, kovový či biologický materiál a následně kontrolovat jeho teplotní charakteristiky: průběh maximální či minimální teploty, hodnotit rozptyl teploty podél teplotního řezu, kontrolovat rychlost růstu teploty v dané ploše a mnoho dalších statistických ukazatelů důležitých při sériové výrobě.


Automatizovaný termovizní systém pro kontrolu plastových dílů


V řadě průmyslových procesů, a především pak v automobilovém odvětví, jsou jednotlivé plastové komponenty a finální výrobky svařovány z více menších lisovaných plastových dílů. Proces a technika svařování značně závisí na konkrétním použitém materiálu, kterým může být např.: Polyamid (PA), Polyethylene Terephthalate (PET), Polyoxymethylene (POM) či Polyphenylene oxide (PPO). Jednou z vhodných metod stanovení povrchové teploty na svařovaných plastových dílech je automatická termovizní kontrola na bázi strojového vidění. Systém ThermoInspector je navržen tak, aby jej bylo možné jednoduše integrovat do stávajícího svařovacího stroje či výrobní linky. Obsahuje termokameru, vyhodnocovací řídicí jednotku a dotykový panel pro vizualizaci výstupu z kontroly. Díky vstupně výstupní kartě je možné propojit výsledky kontroly s řídicím systémem či PLC.Thermoinspector v praxi

Kontrola teploty při indukčním pájení hliníku

Kontrola homogenity plastových výlisků

Kontrola rozložení teploty na plamenu určeném k ožehu

Sledování homogenity zahřátí uhlí v železárnách

Kontrola teploty plastových dílů před lisováním

Kontrola nanesení správné vrstvy lepidla

Kontrola homogenity zahřátí dřevěné dýhy


ThermoInspector HW

Komponenty systému ThermoInspector


ThermoInspector se skládá z centrální vyhodnocovací jednotky se vstupně-výstupní kartou, operátorského dotykového panelu, termovizní kamery a kontrolního operátorského softwaru pro úplné ovládání inspekčního systému. Zákazník si může vybrat z několika variant podle jeho aktuálních požadavků a míry detailnosti výsledného testování (nejmenší měřitelný předmět a velikost měřicích bodů). Hlavní součásti systému jsou:

 • Centrální jednotka s nainstalovaným inspekčním prostředím.
 • Dotykové FULL HD LCD s montážní konzolí.
 • Zkalibrovaná termokamera v příslušné variantě.
 • Klávesnice, myš a dotykové pero.
 • Kabeláž a napájecí adaptéry.

Systém ThermoInspector je také možné doplnit o celou řadu příslušenství, jako jsou ochranné průhledy, kryty, chlazení či vzduchové čištění. Pro případné velmi přesné měření lze doplnit ThermoInspector o kalibrační černé těleso a aktivovat měření v módu průběžné kalibrace. Celý systém je možné dodat také předinstalovaný v elektrické rozvaděči.


ThermoInspector table version

ThermoInspector SW

Parametrizovatelné prostředí pro spolehlivou inspekci


Součástí inspekčního systému ThermoInspector je komplexní operátorské prostředí pro nastavení kontroly a vizualizaci výsledků termálního testování. Prostředí umožňuje úplnou správu a nastavení termokamer včetně nastavení teplotních palet, rozsahů a NUC algoritmů. Zákazník má možnost nahrávání a detailní analýzy radiometrického termálního videa, offline a online analýzy termogramů pomocí měřicích nástrojů (body, profily, obdélníky, mnohoúhelníky, apod.) a zároveň několikanásobné umístění těchto měřicích oblastí do jednoho termoobrazu. Mezi hlavní funkce inspekčního softwaru tedy patří:

 • Připojení a konfigurace kamerového systému.
 • Nahrávání termovizního videa.
 • Analyzační statistické funkce.
 • Korelační a obálková analýza.
 • Grafy a alarmy.
 • Operátorský režim.

Klíčovou funkcí celé kontroly je možnost vyhodnocení statistických, kriteriálních a dynamických ukazatelů v termoobraze či integrované funkce pro korelaci průběhů s etalonovými daty (porovnání etalonových a skutečných průběhů v reálném čase). Po nastavení celého systému, je možné přepnout prostředí do operátorksého vizualizačního režimu s přehledovou tabulkou, vizualizací výsledků analýz, aktuálních hodnot, statistik a výsledků jednotlivých kriterií (vizualizace, alarmy a přehled kritérií). Prostředá také umožnuje velmi přehledné zápisy do souboru a následné prohlížení historických záznamů z prostředí Microsoft Excel. Velice striktně je řešeno oddělení přístupu do administrace prostředí a operátorského vizualizačního režimu (autorizace a omezení práv uživatelů).


Napojení inspekčního systému na řídicí systém


Systém ThermoInspector je uzpůsoben na snadné připojení do řídicího systému pomocí digitálních vstupů a výstupů. Pomocí triggerovacího vstupu je dovoleno přesně řídit čas a délku kontroly. Jsou k dispozici hned dva režimy funkce:


 • Triggerovaný mód – odstartovaný časově definovaný úsek měření (až 60krát za sekundu) s následným vyhodnocením celkové dynamiky během definovaného úseku
 • Latchovaný mód – průběžné měření a vyhodnocení každého snímku (až 3krát za sekundu) plně říditelné z PLC
ThermoInspector Cable

Triggerovaný mód je vhodný pro měření velmi rychlých dějů, jako je sváření, pájení či řezání, kde je potřeba vyhodnocovat celý tepelný děj při i po procesu. Vyhodnocení je vždy vyhodnoceno po každém celém ději. Díky tomuto režimu je možné vyhodnocovat opakovatelnost daného děje a korelačně vyhodnotit odchylky od správného postupu. Latchovaný mód je vhodný pro měření a průběžnou kontrolu kritických dějů jako je vyhodnocení plamene, kontrola teploty na vzorcích před lisovacím procesem či testování funkce zařízení. Díky tomuto režimu je možné kontrolovat pracovní podmínky během a před tepelným procesem.

ThermoInspector Modes graph

Výhody a přínosy systému ThermoInspector


 • Možnost kontrolovat kvalitu výroby – opakovatelnost jednotlivých dějů.
 • Možnost ověření pracovních podmínek před a při výrobě – hlídání provozních podmínek, omezení a metodiky.
 • Kontrolovat míru degradace výrobního děje – vady materiálu a vady zařízení.
 • Historicky zaznamenávat statistické hodnoty během výrobního procesu (max, min, apod.) a vystopovat čas problému.
 • Detailně analyzovat tepelné zatížení výrobku během výroby – optimalizace aktuálního procesu a navržení lepších postupů.
ThermoInspector a615

Obsah standardní dodávky systému ThermoInspector v dané variantě


 • Termokamera v příslušné konfiguraci a kalibraci.
 • Centrální vyhodnocovací jednotka ThermoController.
 • Vyhodnocovací prostředí a software ThermoInspector.
 • Operátorský dotykový panel.
 • Kabeláž 15 m, napájecí zdroje, klávesnice a myš.
 • Odborné zaškolení do systému a jeho konfigurace.
 • Doprava do místa zákazníka (V rámci ČR a Slovenska).
ThermoInspector ThermoController

Obchodní podmínky


Záruka

Záruka na systém ThermoInspector je standardně 1 rok. Zákazník má možnost dokoupit rozšířenou záruku 2 roky, případně servisní služby.

Platební podmínky

Obchodní a platební podmínky se řídí obchodními podmínkami společnosti Workswell s.r.o., které jsou dostupné ke stažení na www.workswell.cz.

Dodací podmínky

Zboží je vždy dodáno v co nejkratším termínu, standardně do 4 – 8 týdnů po doručení závazné objednávky (do objednávky vždy uvádějte číslo nabídky a položkově zboží, které objednáváte) a uhrazení zálohové faktury v dané výši. V dodací době je zahrnuta doba pro kalibraci kamery na černých tělesech, kompletace celé sestavy a zahoření veškeré elektroniky.

Testovací období a zápůjčka systému

Celý systém v příslušné variantě lze zapůjčit pro testovací účely zákazníka za 10 procent z celkové ceny systému. Po objednání testovacího období je možné tuto nabídku využít jako slevu na objednání jakékoliv varianty ThermoInspector. V ceně testovacího období je zahrnuta technická příprava celého systému, předvedení systému na pracovišti zákazníka, zapůjčení veškerého hardwaru a softwaru pro kompletní ukázku systému ThermoInspector a práce aplikačního inženýra v místě testování. Předvedení systému a seznámení se systémem bude realizováno v rámci jednoho dne (max. 10 pracovních hodin) na libovolném území ČR. Zapůjčený systém je následně ponechán pro testovací účely zákazníkovi po dobu 4 dní. V tuto dobu je systém spuštěn do automatického režimu a zákazník má možnost sledovat chování a funkci. Při zapůjčení systému se účtují za každý ujetý kilometr do místa testování cestovní náklady 0,6 EUR/km a jedna noc ubytování technika ve výši 100 EUR bez DPH. V případě potřeby je možno zakoupit více dní technika v místě testování.