Řešení

Bezdotykové měření teploty, kontrola výrobních procesů, instalace protipožární ochrany či bezpečnostní termovizní systém, to vše lze velmi efektivně vyřešit pomocí stacionárních termokamer a průmyslových pyrometrů. Společnost Workswell s.r.o. je vývojářem a integrátorem stacionárních termovizních systémů a pyrometrů, které v praxi nacházejí největší uplatnění při vstupně-výstupní kontrole, svářování plastů a kovů, protipožární ochraně a monitoringu, nedestruktivním testování či při ochranně osob a majetku. O celé škále aplikací se můžete detailněji dočíst na stránce věnované aplikačním využitím termokamer v praxi.

Společnost Workswell s.r.o. dále poskytuje možnost vytvoření a navržení termovizních systémů zcela na míru zákazníka, od sestavení hardwaru až po vývoj jednoúčelových speciálních Machine Vision aplikací.
 


Workswell WasteBunkerLogo řešení a systému Waste Bunker

Monitoring odpadu v zařízeních pro energetické využívání odpadu

 • Trvalý a spolehlivý termokamerový monitoring bunkru 24h denně, 7 dní v týdnu s automatickým oznamováním teplotních alarmů.
 • Kompletní řešení zahrnující operátorský software, monitor, centrální počítač, rozvaděč, kabeláž a termokamery.
 • Vhodné použití pro skládky odpadu a spalovny, zařízení na energetické využití odpadu, kritické procesy s vysokým rizikem požáru.

Více informací

Ukázka systému Waste Bunker

Workswell ThermoInspectorLogo řešení a systému ThermoInspector

Termovizní systém pro kontrolu výrobních procesů

 • Automatické vyhodnocení teplotních procesů pomocí kritérií a vyhodnocení v reálném čase
 • Napojení na řídicí systém přes Trigger signál a možnost sepnutí výstupu podle aktuálního výsledku kontroly.
 • Plně konfigurovatelné a uživatelsky příjemné sw prostředí, pro nastavení termokamer, záznam a analýzu termovizního videa.
 • Vhodné použití pro sváření plastů a kovů, vstupně-výstupní kontrolu, jakostní, termální a jiné testování během celého procesu výroby

Více informací

Ukázka systému ThermoInspector

Workswell ThermoSafetyLogo řešení a systému thermoSafety

Termovizní protipožární systém a monitoring technologie

 • Stálý monitoring perimetru 24h denně 7 dní v týdnu s automatickou detekcí výpadku termokamer a znovuspuštění systému.
 • Kompletní řešení vč. centrální jednotky, vstupně-výstupní karty a vyhodnocovacího operátorského softwaru s obrazovkami.
 • Vhodné použití pro sklady, spalovny, zpracovatelský průmysl, kritické procesy s vysokým rizikem požáru.

Více informací

Ukázka systému ThermoSafety

Workswell KilnMonitorLogo řešení a systému Kiln-Monitor

Termovizní systém pro monitoring a kontrolu rotačních pecí

 • Automatické vyhodnocení stavu rotační pece v reálném čase
 • Konfigurovatelné a uživatelsky příjemné SW prostředí pro nastavení termokamer a analýzu
 • Vizualizace rotační pece 2D i 3D
 • Výpočet tloušťky cihel a vyzdívky

Více informací

Ukázka systému KilnMonitor

Workswell ThermoMedicLogo aplikace ThermoMedic

Termovizní systém pro rozpoznání a měření povrchové teploty obličeje

 • Software pro měření, detekci a vyhodnocení teploty na povrchu lidské kůže a obličeje.
 • Automatické rozpoznávání polohy a natočení obličeje ze získaného obrazu a několikanásobné měření v reálném čase.
 • Zajišťuje trvale velmi nízkou nejistotu měření díky průběžné rekalibraci, možnost nastavení palet, kompatibilní se všemi kamerami FLIR.

Více informací

Ukázka systému ThermoMedic